ג/ 16304

תחנת שאיבה מערבית , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת הקמת תחנת שאיבה והסדרת דרך הגישה למתקן.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים ולדרך.
שינוי יעוד קרקע ממבני ציבור לדרך ולשצ"פ.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה: גובה מבנה וקווי בנין.
התווית דרך.
קביעת הוראות לפיתוח השטח והתשתיות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


בכניסה הדרום -מערבית לישוב מג'דל שמס, ברמת הגולן.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/12/2008 תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות 18/11/2008 תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 385. שנה עברית: התשסט . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 17/06/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות 27/11/2007 תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 757. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/11/2007 תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה 24/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/05/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית תמ"א/ 35 אישור ע"פ תמ"א

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21567 תחנת שאיבה מערבית , מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/06/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 24/10/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/09/2008 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל