תממ/ 5/ 1/ 2

שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א

מטרת התוכנית


שינוי חלק מהוראות התכנית תממ/ 5/ 1 - הקו האדום

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט ייעודי קרקע גיליון 1-9 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט נספח 2 הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - dwg חלק 1 הורדה
תשריט ממ"ג - dwg חלק 2 - נספח הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2008 תאריך פרסום: 14/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5881. עמוד: 1112. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/10/2008 תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית 15/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות 05/06/2008 תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3310. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/02/2008 תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה 13/11/2007
קבלת תכנית 20/03/2006

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 121 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א שינוי
תוכנית 502-0347492 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות
תוכנית 502-0143644 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות
תוכנית תתל/ 103 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות
תוכנית תתל/ 101/ ב שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות
תוכנית 507-1149160 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
368 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/07/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
741 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
987 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 12/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
489 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 13/11/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
731 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 14/05/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
724 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 18/09/2006
פרוטוקול הורדה