ענ/ מק/ 1082

שינוי הוראות בינוי בשטח בנוי כפר קרע

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין מגורים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי בקו בניין.
- הקטנת גודל מגרש מינימלי (מגרש 100 = 203 מ"ר) במקום 500 מ"ר.
- תוספת קומת עמודים מפולשת (%40 משטח המגרש).
- תוספת אחוזי בניה לשטחי שירות.

מקום התוכנית


שטח בנוי במרכז הכפר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 16/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות 09/11/2008 תאריך פרסום: 09/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5864. עמוד: 281. שנה עברית: התשסט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5119 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 16/11/2008
פרוטוקול הורדה