מש/ 8/ 1/ 109

חאמד.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א'.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 24 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 06/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/08/2008
קבלת תכנית 02/07/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1002 כפר ימה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 06/10/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה