מח/ 236

מחלף שפירים על דרכים 1/412

מטרת התוכנית


1.שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח למוסד לא מקומי (חח"י) לדרך ושטח לניקוז
2.קביעת קו בנין בניין על פי המסומן בתכנית בקו כחול רציף.
3. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
4. הסדר הסתעפויות ומחלפים.
5. קביעת הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש

עיקרי הוראותיה


הרחבת מחלף שפירים

מקום התוכנית


השלמות למחלף שפירים - מפגש דרכים 412/ 1

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 05/10/2008
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 05/10/2008
החלטה בדיון בוולק"ח 01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה 18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/05/2006
קבלת תכנית 20/03/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 1420 תכנית מס' ממ/1420 שינוי
תוכנית גז/ 509/ 4 בית דגן שינוי
תוכנית משמ/ 134 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 60 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית גז/ 99 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
252 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/01/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 18/09/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה