גנ/ 15902

ביטול דרך גישה מס' 239, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


- שינוי וביטול חלק מדרך 239 והפיכתו למגורים ב' על פי תכנית המתאר ג/ 9858.
- שינוי חלק מדרך 239 לדרך להולכי רגל

עיקרי הוראות התכנית :-
- שינוי יעוד קרקע מדרך משולבת למגורים ב'.
- הקטנת קווי בנין מ- 2 מטר ל- 0 מטר.
- שינוי שטח מאזור מגורים ב' לדרך להולכי רגל.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


נ.צ. מרכזי :- מזרח- מערב 271/950
נ.צ. מרכזי :- צפון - דרום - 796/950

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/09/2008 תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4861. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/09/2008 תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/08/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 12/03/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות 31/12/2006 תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1100. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/12/2006 תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה 10/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/11/2005
קבלת תכנית 16/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 12/03/2008
פרוטוקול הורדה
2008007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/03/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/05/2007
פרוטוקול הורדה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 10/05/2006
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עראר חסאם אבו