הל/ 227/ א

שינוי יעוד שטח לשטח לדיור מוגן ו/או מגורים. רח' יצחק, רח' אבינדב-קרית יערים.

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח למוסד לדיור מוגן.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים מיוחד.
ג. שינוי יעוד מדרך לשטח למוסד לדיור מוגן.
ד. קביעת הוראות בינוי להקמת דיור מוגן לרבות מספר קומות מיריבי, שטחי בניה מירביים , קוי בנין מירביים , גובה בניה מירבי וכדומה.
ה. קביעת הוראות בינוי להקמת בנינים באיזור מגורים מיוחד לרבות מספר קומות מירבי, שטחי בניה מירביים , קוי בנין מירביים , גובה בניה מירבי וכדומה .
ו. קביעת הוראות בינוי להקמת בניני ציבור.
ז. קביעת הוראות בינוי להקמת חניה תת קרקעית.
ח. קביעת הוראות בדבר שטח עם זיקת הנאה לציבור.
ט. ביטול דרך משולבת והפיכתה למגורים מיוחד ולשטח ציבורי פתוח.
י. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
יא. קביעת הוראות למתן היתר בניה.
יב. קביעת הוראות לבניית קיר תומך במגרש (34).

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 98 יח"ד יח"ד יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 7,500 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 44 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,130 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


קרית יערים - טלז סטון.
שטח בין קואורדינטות אורך 210/000 - 210/270
לבין קואורדינטות רוחב 634/490 - 634/840-
עפ"י רשת ישראל החדשה.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תרשים אזורי וסביבה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב קיים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה נספח תנועה וחניה הורדה
נספח כללי/אחר נספח קיר תומך מחייב הורדה
חלוקה ורישום נספח איחוד וחלוקה מחייב הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי מס' 1 הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי מס' 2 הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי מס' 3 הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/09/2008
פרסום לאישור ברשומות 17/09/2008 תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4777. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/08/2008 תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 31/07/2008
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/07/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 22/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 27/10/2005
הוגשו התנגדויות 30/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2005 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 18/05/2005 תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2672. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 21/04/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/03/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה 25/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/12/2003
קבלת תכנית 20/11/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 135/ א שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 06/ 4 שינוי יעוד שטח לשטח לדיור מוגן ו/או מגורים. רח' יצחק, רח' אבינדב-קרית יערים. ערר על
תוכנית עתמ/ ימ/ 06/ 113 שינוי יעוד שטח לשטח לדיור מוגן ו/או מגורים. רח' יצחק, רח' אבינדב-קרית יערים. עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 29/07/2007
פרוטוקול הורדה
2005022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 27/10/2005
פרוטוקול הורדה
2004012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 25/07/2004
פרוטוקול הורדה
2004008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 15/06/2004
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד אביגיל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד איליונס
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמר באואר
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהובה בירנבאום
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל בירנבאום
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בריאן בן עטר
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלישבע בקשט
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאה ברודרסון
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עובדיה גבאי בשם ה"ה: רדואן ויוסף
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם גוטליב
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנה גוטליב
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהרון גוטפריינד
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מישל גורדון אבולוף
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל גרוסמן
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאה גרוסמן
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ניפר הול
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נח הול
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק הורוביץ
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלישבע מרים הריס
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרים הריס
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי הריס
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוזן וולד
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנשה ורדי
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברטרם זאלק
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סופיה זאלק
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביבה זינמן
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן זמיר
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלעד זמיר
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נירה מלכה זמיר
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני חבה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל גרשון טבעון
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף יצחק טובין
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלי טובין
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביבה טרופ
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גייל ואסף כהן
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילנה לוי
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נחום אהרון לוי
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה לוין
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה לנצי
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זרי לפקוביץ
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לין מאירם
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה מושקוביץ
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב מיכאל
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפאל מלכה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נירית נברו
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסף נגרו
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הראולד נוסבאום
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד נחמיה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל סופר
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גייל פאף
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תרצה פלג
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחזקאל פרובר
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליסון פריד
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרי פרנקל
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלו פאולין פרנקל
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאה ניסא קובר
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהרון קליינמן
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דניאל קליינמן
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיאל קליינמן
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נועה קליינמן
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ננסי קליינמן
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ניפר רוזן
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאול רוטשילד
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחזקאל שטלצר
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפרה שטלצר
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרה שיפמן
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלכה שלי
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ימס שמל
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ימס שמלו
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה שרמן
71 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות מאיר ויזל - ראש מוא"ז מטה יהודה מרכז אזורי הר טוב - ד.נ. שמשון 99700