ג/ 17564

הרחבת תחנת תדלוק, גוש חלב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי לשירותי דרך להרחבת שטח לתחנת תדלוק קיימת.

עיקרי הוראותיה


אין שינוי להוראות התכנית מס' ג/ 4848 באזור זה יותרו התכליות והשימושים הבאים: תחנות דלק, דרכים וחניות, מוסכים לתיקוני מכוניות.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 17/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/05/2008
קבלת תכנית 06/04/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6540 קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/09/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה