ג/ 14408

שינוי יעוד משטח חקלאי לתיירות ונופש-מעיליא

מטרת התוכנית


1.1.2 הגדרת "אזור תיירות ונופש" על מנת לאפשר הסבת מבנים קיימים למרכז ארוח בחיק הטבע.

עיקרי הוראות התכנית:

. עדכון התכליות המותרות ליעודי קרקע.
. עדכון הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/12/2003
קבלת תכנית 21/12/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ת.מ.מ. 2 שינוי
תוכנית תמ"א 31 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 08/09/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 22/03/2005
פרוטוקול הורדה
2004005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/06/2004
פרוטוקול הורדה