ג/ 17430

שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח נופש כפרי, מסעדה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח נופש כפרי.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח נופש כפרי.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/04/2008
קבלת תכנית 23/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 08/09/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה