ענ/ 731/ א/ מ/ 347

התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א

מטרת התוכנית


- התווית מערכת דרכים עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי ייעודי שטח חקלאי ושטחי מגורים לדרך.
- קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/09/2008 תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4601. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/08/2008 תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 13/02/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 22/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 19/10/2007 תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות 08/08/2007 תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3808. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/06/2007
החלטה בדיון בוולק"ח 07/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה 13/12/2005
קבלת תכנית 20/09/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי
תוכנית ענ/ 135 כפר קרע מזרח. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 676 התווית דרך מס' 61 - כפר קרע שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0988212 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א שינוי
תוכנית ענ/ חווארנה התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א שינוי
תוכנית 354-0099416 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א שינוי
תוכנית 354-0562249 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א שינוי
תוכנית 354-0202861 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א כפיפות
תוכנית 354-0777318 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק א כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
516 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 07/05/2007
פרוטוקול הורדה
514 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 05/03/2007
פרוטוקול הורדה
321 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 19/02/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
248 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/11/2006
פרוטוקול הורדה
2005018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/12/2005
פרוטוקול הורדה