ענ/ 731/ ב

התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב

מטרת התוכנית


- התווית מערכת דרכים עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי ייעודי שטח חקלאי ושטחי מגורים לדרך.
- קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/09/2008 תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4602. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/08/2008 תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/05/2007
הוגשו התנגדויות 16/01/2007
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות 12/12/2006 תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 863. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 03/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 19/11/2006 תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2006. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה 13/12/2005
קבלת תכנית 20/09/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0713560 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב שינוי
תוכנית 354-0799353 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב שינוי
תוכנית עתמ/ חי/ 07/ 4324 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב עתירה
תוכנית ענ/ חווארנה התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב כפיפות
תוכנית 354-0099416 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב כפיפות
תוכנית 354-0069377 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב כפיפות
תוכנית 354-0069914 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב כפיפות
תוכנית 354-0336271 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב כפיפות
תוכנית 354-0337089 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ב כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 01/06/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 15/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/12/2005
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' יוסף כנאענה מהנדס המועצה המקומית כפר קרע
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד אחמד יחיא
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד שפיק יחיא
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד דרגאם עתאמנה ב"כ המתנגים
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד משה גלזנר ב"כ חסן ואחמד עבדאללה מסאלחה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עבדאללה מסאלחה ב"כ מסאלחה סובחי
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עתאמנה דרגאם ב"כ עתאמנה עאדל מוחמד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה אחמד סברי ת"ז 050412360
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה וליד סברי ת"ז 021423744
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה רשיד סברי ת"ז 55746168