ק/ 3256

מטרת התוכנית


1. קביעת אחוזי בניה.
2. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ד' לאזור מגורים א'.
3. קביעת אחוזי בניה %35 לקומה במקום %25 לקומה.
4. קביעת 3 קומות במקום 2 קומות על המגרש.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 9 יח"ד +9 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות 04/09/2008 תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4611. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 12/11/2001 תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 370. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/10/2001 תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה 05/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/12/1999
קבלת תכנית 06/10/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אפ/ 1000 מתאר כפר ברא. שינוי צפייה
תוכנית ק/ 1004 שינוי יעוד וקביעת הוראות בניה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 04/06/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2002003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 06/02/2002
פרוטוקול הורדה