ג/ 9999

מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים

מטרת התוכנית


שנוי יעוד מחקלאות למגורים, מבני ציבור, תיירות
מסחר, דרכים ושצ"פ.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


תכנית ג/ 6540 חלק על כל מרחב מחוז הצפון.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 21/08/2008
פרסום הכנת תכנית ברשומות 08/08/2007 תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3812. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 22/07/2005 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: אל-סינארה.

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/01/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 21/08/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 21/06/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 06/06/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 29/06/2004
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78 00/00/0000 הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 00/00/0000 הורדה