מאא/ מק/ 2017

"המצודה 5 - 17 אזור"

מטרת התוכנית


- שינוי קו בנין אחורי, כמסומן בתשריט, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות.
בהתאם לסעיף 62א (א) (4) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
- הקלה בקו בנין בהתאם ל- תמא/ 3, מציר הדרך של כביש מס' 44 ועד גבול התכנית, של 65 מ' במקום 100 מ' הנדרשים.

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בנין אחורי מ - 6.00 מ' ל - 0.00 מ' (קרקע) ו - 4.00 מ' (עילי) עבור החלקות 106 עד 109 .
שינוי קו בנין אחורי מ - 6.00 מ' ל - 4.00 מ' עבור החלקות 105 ו - 123 .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה: אזור התעשייה.
המגרשים נמצאים לאורך הרחוב המצודה במרוח הדרום - מערבי של אזור התעשייה אזור.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/08/2008 תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. עמוד: 4253. שנה עברית: התשסח . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 03/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות 15/03/2007 תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2025. שנה עברית: התשסז . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 27/02/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 23/ 1 אזור תעשיה אזור כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 03/03/2008
פרוטוקול הורדה
965 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 17/09/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
733 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 10/09/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 27/02/2007
פרוטוקול הורדה