מאא/ מק/ 2019

"המצודה 16 - אזור"

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין צדדי, כמסומן בתשריט, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות.
בהתאם לסעיף 62א (א) (4) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 .

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בנין לרחוב פרדס מ - 5.00 מ' ל - 3.05 מ'.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה: אזור תעשייה.
המגרש נמצא ברח' מצודה פינת רח' פרדס באזור התעשייה אזור.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/08/2008 תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. עמוד: 4253. שנה עברית: התשסח . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 24/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות 15/03/2007 תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2025. שנה עברית: התשסז . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 27/02/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 23/ 1 אזור תעשיה אזור כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 24/09/2007
פרוטוקול הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 27/02/2007
פרוטוקול הורדה