אג/ מק/ 6090/ 041

שינוי הוראות קו בנין, טובא - זנגריה

מטרת התוכנית


שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט מצורף. ושינוי גובה בניין מקסימלי עד ל- 14 מטר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/07/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6090 שינוי יעוד למגורים ,טובה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/07/2008
פרוטוקול הורדה