תתל/ 25/ 10

הפרדה מפלסית עתלית צפון

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשר מעל רצועת המסילה.
התווית דרך חדשה.
קביעת מגבלות בנייה על השטחים הסמוכים לדרך ולמסילה.
קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, כולל שיקום גדות נחל אורן בתחום התכנית.
ביטול דרך מאושרת.
ביטול מפגשים קיימים בין דרך לבין מסילת ברזל.
קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך ולהכנת מסמכי ביצוע.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מאושר ומצב מוצע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט תנוחה, תנועה ותשתיות הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נספח תכנון נוף הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתכים נופיים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתכי אורך הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית הגשר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך ארכיטקטוני הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 24/07/2008
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/07/2008
פרסום לאישור ברשומות 24/07/2008 תאריך פרסום: 24/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. שנה עברית: התשסח . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 01/06/2008
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 11/02/2008
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 23/01/2008 תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. שנה עברית: התשסח . צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 21/12/2007 תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 03/09/2007
התכנית פורסמה להערות והשגות 03/09/2007
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 13/08/2007
החלטה בדיון בולחוף 20/06/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 23/10/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 19/09/2006 תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 21/08/2006
קבלת תכנית בות"ל 29/06/2006

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 10/ א הפרדה מפלסית עתלית צפון שינוי
תוכנית 303-0161620 הפרדה מפלסית עתלית צפון כפיפות
תוכנית 06/ מ/ 8 הפרדה מפלסית עתלית צפון ערר על
תוכנית תתל/ 64 הפרדה מפלסית עתלית צפון שינוי
תוכנית תתל/ 65/ א הפרדה מפלסית עתלית צפון שינוי
תוכנית 303-0533224 הפרדה מפלסית עתלית צפון כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
129 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 02/08/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008001 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/02/2008
פרוטוקול הורדה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
737 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 07/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
35 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 17/10/2007
פרוטוקול הורדה
2007016 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 03/09/2007
פרוטוקול הורדה
30 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 20/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007012 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/06/2007
פרוטוקול הורדה
22 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 25/10/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
23 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 04/10/2006
פרוטוקול הורדה
23 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 04/10/2006
פרוטוקול הורדה
23 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 04/10/2006
פרוטוקול הורדה
22 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 20/09/2006
פרוטוקול הורדה
2006009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/08/2006
פרוטוקול הורדה