מג/ מק/ 2007/ 37

איחחוד וחלוקה מגרש 102, ללא הסכמה , מ. ת. מגדל תפן

מטרת התוכנית


חלוקת מגרש 102 למגרשים ויצירת גישה אליהם מדרך מס' 21.

עיקרי הוראות התכנית:-
- חלוקה של מגרש 102 על פי תכנית ג/ 4721 כמשמעותה בפרק ג' סימן ז' , באופן בו אין שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע למעט האמור בסעיף להלן:- עפ"י סעיף 62א(א)1.
-. הגדלת שטחים שנקבעו בתוכנית בת תוקף ג/ 4721 לדרכים כאמור בסעיף 62א(א93 במטרה לאפשר גישה למגרשים מדרך מס' 21.
- שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין כאמור בסעיף 62א(א)7.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/07/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4271 הרחבת תעשייה תפן בהר סנה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21200 איחחוד וחלוקה מגרש 102, ללא הסכמה , מ. ת. מגדל תפן שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 21/07/2008
פרוטוקול הורדה