תמא/ 22/ 4

תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/07/2008 תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 3979. שנה עברית: התשסח . צפייה
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 19/06/2008 תאריך ישיבה: 19/06/2008. מס' ישיבה: 3628. מס' ישיבה: 3628.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 01/04/2008
התקבלו הערות / תגובות 02/11/2007
החלטה בדיון בולחוף 19/09/2007
העברה להערות / תגובות 02/09/2007
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 05/06/2007
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 07/03/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 254-0433490 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 651-0368787 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 205-0251967 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 251-0370049 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית ג/ 18982 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 21147 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית 254-0240937 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 603-0286625 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 219-0585224 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית ג/ 19234 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית 31/ 02/ 305/ 64/ א תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית 699-0170019 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית ג/ 17379 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית 223-0415604 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית ג/ 16469 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית 223-0280586 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית ג/ 18092 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית 209-0434340 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 616-0212993 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 205-0649079 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 219-0342477 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 253-0758987 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית 205-0228510 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
494 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
353 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 26/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
351 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 30/10/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 29/10/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
735 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/10/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 15/10/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
32 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 19/09/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
33 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 08/08/2007
פרוטוקול הורדה
485 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/06/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
331 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
470 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/03/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה