תמא/ 37/ א/ 2/ 4

תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
1. ייעוד קרקע לרצועות צינורות גז ולתחנות גז של מערכת ההולכה ביבשה ובים בתחום התכנית.
2. קביעת מגבלות על שימושי קרקע בתחום התכנית.
3. מתן הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.
4. מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת מערכת ההולכה והוראות להסדרת השטח ושיקומו.
5. מתן הוראות להקמת מערכת ההולכה.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה להקמת מערכת ההולכה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) קומפילציית מערכת הולכת הגז הטבעי - שירות מפה מקוון (web-service) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/07/2008 תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 3979. שנה עברית: התשסח . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 19/06/2008
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 19/06/2008 תאריך ישיבה: 19/06/2008. מס' ישיבה: 3634. מס' ישיבה: 3634.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 07/08/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א 05/08/2007 תאריך פרסום: 05/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5698. עמוד: 3771. שנה עברית: התשסז . צפייה
התקבלו הערות / תגובות 01/07/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א 25/01/2007 תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: הארץ.
העברה להערות / תגובות 31/05/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 304-0311852 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית 304-0602375 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית 304-0089318 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית עתמ/ חי/ 09/ 883405 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני עתירה
תוכנית 304-0098590 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית חפ/ 2300/ מכ/ 782 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית 304-0495671 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית תתל/ 80 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית תתל/ 89 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית 304-0277111 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית תתל/ 80/ א תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות
תוכנית 304-0550293 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
496 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 03/06/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
487 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/08/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
336 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 24/07/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 07/03/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
729 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/02/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 13/02/2007
פרוטוקול הורדה
297 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 25/04/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה