מאא/ מק/ 2022

כניסה מערבית לאזור (אזור תעשיה)

מטרת התוכנית


הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור: הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרך קיימת, הסדרת חניה וזיקת הנאה.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד ממסחר לדרך (הרחבת דרך מאושרת).
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך (הרחבת דרך מאושרת).
שינוי יעוד ממבנים ומוסדות ציבור לחניה כולל זיקת הנאה.
שינוי יעוד מגורים ב' לדרך וחניה (הרחבת דרך מאושרת).

מקום התוכנית


שכונה: אזור התעשיה.
אזור - אזור תעשיה - מתחם המצודה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 15/07/2008 תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. עמוד: 3942. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 06/07/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ 23/ 1 אזור תעשיה אזור שינוי צפייה
תוכנית מאא/ 68 אזור - איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים. שינוי צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 21/ א אחוד וחלוקה מחדש של שטח התכנית. שינוי צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 26 שינוי יעוד שטח והגדלת צפיפות הבניה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 06/07/2008
פרוטוקול הורדה