מנ/ מק/ 3404

שינוי קו בנין צדדי ואחורי, גוש חלב

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין צדדי ואחורי

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בנין אחורי מ- 3 מטר ל- 1.4 צד חלקה 77.
שינוי קו בנין צדדי צד חלקה 80 מ- 3 מטר ל- 0.
שינוי קו בנין צדדי מצד חלקה 50 מ- 3 מטר ל- 0 מטר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/07/2008 תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. עמוד: 3953. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 30/11/2005 תאריך פרסום: 30/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5464. עמוד: 659. שנה עברית: התשסו . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 שינוי קו בנין צדדי ואחורי, גוש חלב שינוי