ג/ 7269

פתיחת וסלילת כביש -פסוטה

מטרת התוכנית


פתיחת וסלילת שביל ברוחב 4 מטר

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פסוטה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 14/07/2008
קבלת תכנית 02/01/1991

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/07/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה