ג/ 13800

שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 17215

מטרת התוכנית


ייעוד שטח חקלאי למגורים בקיבלת של 72 יח"ד
התווית דרך גישה לחלקות השונות

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים .

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 60 יח"ד +48 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/06/2008 תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3646. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/10/2007
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2006
לא הוגשו התנגדויות 22/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 22/12/2006 תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות 12/12/2006 תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 868. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה 29/05/2006
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 16/02/2006 תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1905. צפייה
קבלת תכנית 16/02/2006
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 15/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 27/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 01/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/02/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20122 שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 17215 כפיפות
תוכנית 211-0220699 שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 17215 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007033 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2007
פרוטוקול הורדה
2007017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/06/2007
פרוטוקול הורדה
2006014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/05/2006
פרוטוקול הורדה
2006011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 10/04/2006
פרוטוקול הורדה
2005032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/12/2005
פרוטוקול הורדה
2005017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
482 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 02/08/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
292 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 19/07/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
183 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/03/2004
פרוטוקול הורדה
2003025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/12/2003
פרוטוקול הורדה
2003020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/09/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשיר שיבלי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חליל עלי שיבלי ת.ז 020522439