גנ/ 17422

שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לתעשייה הרחבה לאזור תעשייה הקיים.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייה.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/03/2008
קבלת תכנית 23/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13583 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה
תוכנית תמא 34/ ב/ 3 כפיפות
תוכנית תממ 2 שינוי 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/06/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה