גנ/ 17425

שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 25/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/03/2008
קבלת תכנית 23/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13583 תחנת שאיבה לביוב אזורי אלמע'אריק שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 25/06/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה