ג/ 16071

בית קרור , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשייה הרחבה לאזור תעשייה הקיים, בנוסף להרחבת כביש קיים ומאושר

עיקרי הוראותיה


שינו יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייה
שינוי יעוד קרקע משטח תעשיה לשטח דרך
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 18,027 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/06/2008 תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3347. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/04/2008 תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 27/02/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות 27/11/2007 תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 757. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/10/2007 תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה 30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/03/2006
קבלת תכנית 24/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19849 בית קרור , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19789 בית קרור , מג'דל שמס כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 27/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/10/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה