גנ/ 16306

הגדלת א.ת מג'דל שמס -בית קרור אלשרק

מטרת התוכנית


שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לתעשיה, הרחבה לאזור התעשייה קייים, בנוסף להרחבת כביש קיים ומאושר.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה, ומשטח תעשיה לדרך.
שינוי בהוראות קו בניין הקבוע בתכנית מאושרת ג/ 10486.
שינוי בהוראות עיצוב אדר' (גובה בנין)
קביעת זכויות והוראות בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 13,854 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/06/2008 תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3347. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 02/05/2008 תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2005. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/04/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 18/02/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות 26/12/2007 תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1075. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/11/2007 תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2007. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10486 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, שינוי למתאר, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13722 אזור תעשיה - סמיח אבו גבל שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6912 מרכז אזרחי שינוי
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21741 הגדלת א.ת מג'דל שמס -בית קרור אלשרק שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 הגדלת א.ת מג'דל שמס -בית קרור אלשרק שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 18/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה