ג/ 16364

שיקום מחצבת גוש חלב

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שיקום מחצבה נטושה באמצעות טיפול והטמנת פסולת "יבשה" כאתר זמני, ובהמשך שיקום נופי של האתר.
הקמת אתר אזורי לטיפול בפסולת "יבשה" כולל פעילויות מיון, הפרדה, גריסה, מיחזור והטמנה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות בתחום התכנית.
קביעת הוראות ושיטות עבודה בקרקע והוראות בניה.
קביעת הנחיות לתשתיות.
קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
חתכים הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/05/2008 תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3222. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/05/2008 תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/04/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 20/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 18/02/2008
לא הוגשו התנגדויות 14/02/2008
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות 08/01/2008 תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1341. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/12/2007 תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2007. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/12/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/12/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית 11/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה 16/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/07/2006
קבלת תכנית 17/05/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1501 מחצבה -גוש חלב שינוי
תוכנית תמ"א 35 שינוי
תוכנית תמ"א 8 שינוי
תוכנית תמ"א/ 2 / 9 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0350652 שיקום מחצבת גוש חלב החלפה
תוכנית 258-0274738 שיקום מחצבת גוש חלב כפיפות
תוכנית ג/ 19686 שיקום מחצבת גוש חלב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 18/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
340 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/09/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
127 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 21/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 16/05/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/02/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה