ג/ 13725

תכנית מתאר עוזייר

מטרת התוכנית


1. הרחבת תחום תכנית המתאר.
2. הסדרת תכנית המתאר המאושרת.
3. התחברות לדרך מס' 785.
4. קביעת אזורים ויעודי קרקע לשימושים שונים כמופיע בתשריט התכנית.
5. התוית רשת דרכים.
6. קביעת: זכויות והגבלות בניה, הנחיות והוראות למתן היתרי בניה.
7. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע.
8. קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 18/05/2008
פרסום לאישור ברשומות 02/04/2008 תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2600. שנה עברית: התשסח . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/04/2008
פרסום לאישור בעיתונים 07/03/2008 תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/03/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 24/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 13/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 13/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית 12/09/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות 16/02/2006 תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1905. צפייה
הוגשו התנגדויות 10/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 10/02/2006 תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 05/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה 27/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/2003
קבלת תכנית 15/01/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11391 שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך גישה, עוזייר, מתאר 1 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12276 הרחבה למגורים בעוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12594 שינוי משצ"פ למגורים, עוזייר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13664 יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוף שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3800 כפר עוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7034 שנוי יעוד למגורים, עוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7303 שנוי יעוד למבנה צבור-עוזיר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7787 שנוי תואי דרך, עוזיר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0796672 תכנית מתאר עוזייר החלפה
תוכנית 251-0874420 תכנית מתאר עוזייר החלפה
תוכנית 251-1146091 תכנית מתאר עוזייר החלפה
תוכנית ג/ 19892 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית ג/ 18879 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה
תוכנית 251-0461764 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0517607 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0337055 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית ג/ 18720 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית ג/ 20401 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0493346 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0515858 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0429829 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 13725/ 365 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה
תוכנית 251-0455824 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0655563 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0341545 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0790386 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0666735 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0536987 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0682815 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0660811 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית 251-0983866 תכנית מתאר עוזייר שינוי
תוכנית ג/ 12955 תכנית מתאר עוזייר כפיפות צפייה
תוכנית 251-0871889 תכנית מתאר עוזייר כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 03/03/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 04/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13/06/2007
פרוטוקול הורדה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 19/04/2007
פרוטוקול הורדה
2007003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 23/01/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/11/2006
פרוטוקול הורדה
309 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/09/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
490 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
259 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/02/2005
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
201 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/12/2004
פרוטוקול הורדה
2004009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 27/09/2004
פרוטוקול הורדה
2004001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 07/01/2004
פרוטוקול הורדה
2003015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 27/08/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל אושרוב משרד הבינוי והשיכון
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבדאללה אבו חמד
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד תאופיק קיים
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאהי חוסין קיים
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמד חוג'ירי ת.ז. 50044064
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טלאל עפאן מהנדס המועצה האזורית אל בטוף
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסר עומר ת.ז 5044049
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד תאופיק קיים
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחמד חוגיראת (פעאור) ת.ז. 20984498
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד תאופיק קיים
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור קאסם עומר ת.ז. 2098377
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאסר קאסם עומר 209837797
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסר קאסם עומר
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח מחמוד ח'טיב
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאלכרים מחמד פאעור ת.ז. 20984472
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה מוחמד פעאור ת.ז 20984456
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדנאן ח'טיב
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר סלאח סאמי
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר עללא מחמוד
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאוזי מוחמד חטיב ת.ז. 20982989
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קיים מחמד ת.ז. 52537354
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק ח'טיב
23 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות מוחמד קאסם עומר ת.ז. 20983474
24 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד חוסיין זיאד
25 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עומר נאסיף מחמוד