ממ/ מק/ 9134

הקמת בריכת שחיה.

מטרת התוכנית


א. הקמת בריכת שחיה.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת הוראות בניה לבריכת שחיה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/04/2008 תאריך פרסום: 16/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5797. עמוד: 2870. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות 15/01/2008 תאריך פרסום: 15/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5763. עמוד: 1411. שנה עברית: התשסח . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ 9001/ 1 בניית בריכות שחיה פרטיות בכל שטחי המגורים. כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 2 שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ שד/ 1002/ 2 כפיפות
תוכנית תרשצ/ 2/ 92/ 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 31/01/2008
פרוטוקול הורדה