גנ/ 16308

מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד השטח החקלאי לתעשייה.ומלאכה (להקמת מפעל עיבוד אבן ושיש), והקטנת קו בניין קדמי

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 1,931 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/03/2008 תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2224. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/02/2008 תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית 21/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות 04/09/2007 תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4279. שנה עברית: התשסז . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 10/08/2007 תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21741 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0643924 מפעל עיבוד שיש - זיד אברהים , מג'דל שמס החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 21/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה