ענ/ 477/ א

שכונה צפונית - עארה

מטרת התוכנית


- שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור פרטי פתוח.
- קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שכונה צפונית בכפר עארה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 05/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה 16/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/03/2007
קבלת תכנית 13/07/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 477 שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח פרטי משולב - פארק משחקים, עארה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 26/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 16/05/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה