ג/ 14689

שנוי לתכנית מפורטת ג/ 8358, שנוי באחוזי הבניה בתחנת תדלוק, תפן

מטרת התוכנית


1. שינוי אחוזי בניה מ - 10% ל - 42% לצורך סגירת מרתף ומרפסת
2. סגירת קומת מרתף לצורך בנית תקריה וחשמליה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 04/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה 10/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/04/2004
קבלת תכנית 26/04/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8358 תחנת דלק כביש מעלות תפן. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/05/2005
פרוטוקול הורדה
2004015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 06/12/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה