ענ/ 1017/ א

מבנה ציבור חינוך - כפר קרע

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד קרקע מחקלאית לקרקע המיועדת לבניה ציבורית, כבישים, ושטחים ציבוריים פתוחים לצורך בניית מבנים ציבוריים.
ב. מתן הוראות ארכיטקטוניות למבנים.
ג. מתן הנחיות לגבי תכנון שטחים ציבוריים פתוחים.
ד. מתן הנחיות לתכנון כבישים ותחבורה.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת אופן וסוג הבניה בגבולות התכנית.
- שטח המיועד למבנה ציבור יוגדרו השטחים ומבנים המיועדים לבניה.
- לשטחים ציבוריים פתוחים מצורפים הנחיות תכנון אדריכליות והצעת תכניות
בינוי מנחות.
- תכנית זו כולל הכנת תכנית איחוד וחלוקה לתכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


בחלק הדרומי של הכפר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 20/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/12/2007
קבלת תכנית 15/11/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 20/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה