מש/ 8/ 1/ 51

שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים א' ודרכים ושצפים.
ב. שינוי יעד קרקע ממגורים א' לדרכים, שבילים.
ג. רישוי מבנים קיימים.
ד. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 16 יח"ד +16 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 19/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/03/2004
קבלת תכנית 09/03/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1002 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 19/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 22/06/2004
פרוטוקול הורדה