מש/ 8/ 1/ 55

שינוי קרקע חקלאית למגורים א, קביעת הוראות בניה, הקצאת שטח לדרכים,חלוקה למגרשים

מטרת התוכנית


א. שיני ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
ב. קביעת הוראות בניה.
ג. הקצאת שטח לדרכים.
ד. חלוקת הקרקע למגרשים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 19/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/12/2004
קבלת תכנית 21/11/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 1/ 8/ 1001 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 19/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 25/01/2005
פרוטוקול הורדה