ק/ 1008

.

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע משטח בניני ציבור למגורים ג'.
2. שינוי יעוד קרקע משטח בניני ציבור לשטח ציבורי
פתוח.
3. קביעת קוי בניה ואחוזי בניה לפי הקיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר ברא
גוש 8888 חלקה בהסדר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 19/02/2008
קבלת תכנית 25/07/1993

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 19/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה