גמ/ מק/ 5835/ 311

הקלה בקו בניין , שיבלי

מטרת התוכנית


מטרת התכנית :
הקלה בקו בניין קיים .
שינוי בתכסית הבניה .
העברת אחוזי בניה מקומה לקומה .
שינוי גודל מגרש מינימלי .
איחוד מגרשים .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/02/2008 תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 13/08/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6962 שנוי תואי דרך -ערב שיבלי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 13/08/2007
פרוטוקול הורדה