גנ/ 17325

שינוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מסחר ומשרדים, גוש חלב

מטרת התוכנית


מטרת התכנית :
שינוי ייעוד קרקע והוראות .

עיקרי הוראות התכנית :
הגדלת שטח מגרש מינימלי , הקטנת קו בניין , הגדלת אחוזי בניה .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 13/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2007
קבלת תכנית 19/11/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 13/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה