מש/ 8/ 1/ 50

ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.

מטרת התוכנית


1. ביטול דרך קיימת והמרתה לשטח חקלאי.
2. שינוי ייעוד שטח מגורים לשטח חקלאי.
3. שינוי ייעוד שטח מגורים לדרך מוצעת.
4. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 21/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/12/2002
קבלת תכנית 09/10/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1004 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 21/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2003009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 17/06/2003
פרוטוקול הורדה
2003006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 29/04/2003
פרוטוקול הורדה
2003002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 27/01/2003
פרוטוקול הורדה