ג/ 15047

מתקן הנדסי, בריכת מים, מסעדה

מטרת התוכנית


התוכנית מייעדת שטח למתקנים הנדסיים עבור בריכת מים המספקת מי שתיה לכפר מסעדה
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח דרך פרטית
קביעת הוראות עבור מתן היתרי בניה בשטח התוכנית

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 16/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה 18/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/11/2004
קבלת תכנית 24/10/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 18/05/2005
פרוטוקול הורדה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2005
פרוטוקול הורדה