256-0806703

שינוי קווי בנין במגרש ע"ש עהד רבאח מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין קדמי ואחורי, קביעת מגרש מינימלי לתכנית.

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בנין קדמי ואחורי לפי המסומן בתשריט עפ"י סעיף 62א (א) 4.
קביעת מגרש מינימלי באזור מגורים ב', 219 מ"ר במקום 250 מ"ר עפ"י סעיף 62א (א) 7.

דברי הסבר


שינוי קו בנין קדמי ואחורי במגרש ע"ש עהד רבאח במג'דל שמס, שכונה צפונית (אזור מגורים ב').
השינוי הוא בחזית קדמית צמוד לכביש 209, עקב חדירת כביש ללא מוצא בגבולות המגרש.
התכנית תכלול קביעת שטח מגרש מינימלי באזור מגורים ב', 219 מ"ר במקום 250 מ"ר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה צפונית מג'דל שמס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
בינוי הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/01/2022 10 8
פרסום להפקדה ברשומות 05/07/2021 תאריך פרסום: 05/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9729. עמוד: 7401. שנה עברית: התשפא . 9 7 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/06/2021 9 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/03/2020 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 10/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/06/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/12/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 30/06/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 28/12/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 30/06/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 28/12/2022 הורדה