ג/ 16540

נופש כפרי בדואי , סמוך לכפר שיבלי אום אל ג'נם

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
הקמת מתחם אירוח ולינה בדואי (אוהל בדואי) ורכיבת גמלים באזור שמוגדר בתכנית מתאר כפר תבור מס' ג/ 4748 כאזור תיירות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד של קרקע חקלאית לדרך משולבת.
שינוי ייעוד של דרך חקלאית לדרך משולבת.
שינוי ייעוד של דרך רשומה באזור תיירות לדרך משולבת.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 02/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/09/2006
קבלת תכנית 30/07/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4748 שינוי למתאר כפר תבור שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 02/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 20/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל