ג/ 17199

בית קירור ריחאן - כפר עין קניה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ולשטח דרך מוצעת, ושינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח דרך מוצעת.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה ולשטח דרך מוצעת.
2. שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח דרך מוצעת.
3. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 03/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/08/2007
קבלת תכנית 12/08/2007

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 03/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה