תתל/ 25/ 12

הפרדה מפלסית נווה ים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשר מעל רצועת המסילה.
קביעת מגבלות בנייה על השטחים הסמוכים לדרך ולמסילה.
קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, כולל שיקום שטחים כלואים.
ביטול דרך מאושרת.
קביעת דרך זמנית לתקופת ביצוע העבודות, נשוא תכנית זו.
קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט מצב מאושר ומצב מוצע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט תנוחה, תנועה ותשתיות הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנון נוף: תכנית שיקום נופי וחתכי רוחב הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתכי אורך הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית הגשר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך ארכיטקטוני הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 05/11/2007
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 05/11/2007
פרסום לאישור ברשומות 05/11/2007 תאריך פרסום: 05/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5734. שנה עברית: התשסח . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 09/09/2007
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 19/03/2007
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 02/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 11/12/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 19/09/2006 תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 11/09/2006
התכנית פורסמה להערות והשגות 11/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/08/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 06/08/2006
קבלת תכנית בות"ל 29/06/2006

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 303-0161620 הפרדה מפלסית נווה ים כפיפות
תוכנית תתל/ 65/ א הפרדה מפלסית נווה ים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 30/04/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007008 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/03/2007
פרוטוקול הורדה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/02/2007
פרוטוקול הורדה
729 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/02/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006011 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/09/2006
פרוטוקול הורדה