ק/ 13

קבעית שביל, קביעת קווי בניין לפי מצב קיים

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 19/09/2007
קבלת תכנית 16/11/1981

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 19/09/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה