גנ/ 17036

שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה זעירה ומלאכה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית :
שינוי ייעוד לפי תשריט . מצב מוצע .

עיקרי הוראות התכנית :
מהווה שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק לאזור מסחרי ותעשייה קלה ומלאכה .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 05/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/07/2007
קבלת תכנית 15/05/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 05/09/2007
פרוטוקול הורדה