ג/ 16166

הרחבת שטח לתעשיה מלאכה ומסחר, משהד

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
הקמה ופתוח אזור תעשייה ,מלאכה ומסחר.
התווית דרכים.
הקצאת שצ"פ.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור תעשייה , מלאכה ומסחר ,התווית דרכים ושצ"פ.
קביעת התכחיות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הורואת בנייה - מרווחי בנייה,גובה בנייה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 04/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה 15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2006
קבלת תכנית 05/03/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ בת/ 235 תכנית מפורטת אזור תעשיה ציפורית - שלב א'. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 15/11/2006
פרוטוקול הורדה